Bc. Monika Štorková, DiS.

Master's thesis

Komparace přístupů PR na centrální úrovni a lokální úrovni v nadnárodní společnosti

Comparison of approaches towards PR at national and local levels in multinational company
Abstract:
Práce je věnována komparaci přístupů PR na centrální úrovni a lokální úrovni v nadnárodní společnosti. Jejím cílem je snaha osvětlit význam a přínos technik public relations pro výrobní společnosti a konkrétněji se zabývá odlišným využitím nástrojů public relations na rozdílných úrovních nadnárodní společnosti. V praktické části jsou rozebrány přístupy k PR na centrální a lokální úrovni ve vybrané …more
Abstract:
The thesis is devoted to a comparison of different approaches to PR at the central level and the local level in multinational company. Aim of this thesis is to explain the importance and benefits of public relations techniques for manufacturing companies. This thesis also deals with the different use of tools of public relations at different levels in multinational company thoroughly. Different approaches …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Michaela Svitáková
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication