Bc. Kateřina Sadílková

Diplomová práce

Význam a aktivity kulturních institucí v Havlíčkově Brodě se zaměřením na návštěvníky se speciálními potřebami

The importance and activities of cultural institutions in Havlíčkův Brod with a focus on visitors with special needs
Anotace:
Jedním z cílů této magisterské diplomové práce s názvem Význam a aktivity kulturních institucí v Havlíčkově Brodě se zaměřením na návštěvníky se speciálními potřebami bylo zmapovat a obeznámit o společensky odpovědné činnosti institucí v Havlíčkově Brodě. Práce se snažila poukázat na vliv, který mohou mít kulturní instituce na své publikum a zaplnit jim jejich volný čas smysluplnou činností a preventivně …více
Abstract:
One of the aims of this master's thesis The importance and activities of cultural institutions in Havlíčkův Brod with a focus on visitors with special needs, was to map and familiarize themselves with the socially responsible activities of institutions in Havlíčkův Brod. The work tried to point out the influence that cultural institutions can have on their audience and fill their free time with meaningful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Alena Jindrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.