Bc. Kateřina Sadílková

Master's thesis

Význam a aktivity kulturních institucí v Havlíčkově Brodě se zaměřením na návštěvníky se speciálními potřebami

The importance and activities of cultural institutions in Havlíčkův Brod with a focus on visitors with special needs
Abstract:
Jedním z cílů této magisterské diplomové práce s názvem Význam a aktivity kulturních institucí v Havlíčkově Brodě se zaměřením na návštěvníky se speciálními potřebami bylo zmapovat a obeznámit o společensky odpovědné činnosti institucí v Havlíčkově Brodě. Práce se snažila poukázat na vliv, který mohou mít kulturní instituce na své publikum a zaplnit jim jejich volný čas smysluplnou činností a preventivně …more
Abstract:
One of the aims of this master's thesis The importance and activities of cultural institutions in Havlíčkův Brod with a focus on visitors with special needs, was to map and familiarize themselves with the socially responsible activities of institutions in Havlíčkův Brod. The work tried to point out the influence that cultural institutions can have on their audience and fill their free time with meaningful …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Reader: Mgr. Alena Jindrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Museology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.