Theses on the same topic (having an identical keyword):

ctenarska gramotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Čtenářská gramotnost odsouzených ve Věznici Kuřim
 (Daniela Juríková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f55vg/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost v České republice
 (Jana Matulová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pojdd/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost žáků na konci 1. vzdělávacího období ve vztahu k vyučovací metodě
 (Jana Kalinová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0yo3/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost u žáků 3. ročníků na vybraných základních školách
 (Iveta HRADCOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dmynj9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost v páté třídě.
 (Petr PĚNIČKA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ziqken// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost v kontextu dnešní doby
 (Adriana SKULINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jh81lg// | Specializace v pedagogice / Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost žáků na primární škole s akcentem na vyučovací metody
 (Lenka HAWLICZKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggesfn// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Kritická gramotnost ve spojitosti s kritickým myšlením
 (Marie Indráková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgca0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost z pohledu učitele základní školy
 (Kateřina VALENTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//98febv// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Tvorba, aplikace a analýza úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech na 1. stupni ZŠ
 (Jana Hanselková)

2013, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ln6ocb// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)