Bc. Josef Duda

Diplomová práce

Pohlavní dimorfismus lidského obličeje: morfometrická studie (využití archivních materiálů Katedry antropologie)

Sexual Dimorphism of the Human Face: Morphometric Analysis (using archive material housed in the Department of Anthropology)
Anotace:
Lidský obličej se mezi mužem a ženou liší v mnoha ohledech. Velkou část rozdílů představují neměřitelné kvalitativní vlastnosti, odlišnosti jsou ale i v absolutních rozměrech jednotlivých struktur a v celkovém tvaru. Mnoho výzkumů se v minulosti snažilo různým způsobem měřit růst obličeje a rozvoj jeho dimorfních znaků v průběhu ontogeneze, nejčastěji užitím lineárních rozměrů a úhlů. Tato práce se …více
Abstract:
Theoretical preview of this work pass throw fields of anatomy and ontogeny of human face, sexual dimorphism, secular changes and geometrical morphometrics. In practical part, we use photo images of recent human face to estimate degree of sexual dimorphism at all and at particular age categories and to estimate general pattern of age changes of the facial shape during maturation. Historical set of images …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta