Bc. Nikoleta Dubjelová

Bakalářská práce

Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie

Analysis of the skull shape of recent and fossil monitors using 2D geometric morphometry mothods
Abstract:
Geometric morphometrics is approach to quantifying and analyzing shape variation and covariation of shape with other factors. Geometric morphometrics methods are used here to quantify shape variation between monitor lizard species. 26 species (56 specimens) were used in this study. They were divided into four groups based on genetic studies. Thin plate spline method is used here to characterize the …více
Abstract:
Metody geometrické morfometrie slouží ke kvantifikaci, vizualizaci, analýze tvarových zmen a faktoru zpusobujících tyto zmeny. V bakalárské práci jsou tyto metody využívány ke zjištení tvarových rozdílu mezi skupinami varanu. K dispozici je 56 jedincu, kterí reprezentují 26 druhu rozdelených podle genetických studií do ctyr skupin. Pomocí metody tenkých ohebných plátku byly identifikovány tvarové zmeny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Oponent: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta