Monika Menšíková

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v porodní asistenci

Burnout Syndrome in Midwifery
Anotace:
Vybrané téma této práce je zaměřeno především na syndrom vyhoření v porodní asistenci. V teoretické části jsou shrnuty informace o samotném pojmu syndrom vyhoření, jeho průběhu, příznacích, příčinách, ale i o ohrožených profesích a to jak pomáhajících tak i nepomáhajících. V praktické části jsou popsány cíle a výsledky dotazníků. Hlavním cílem bylo zjistit, zda trpí syndromem vyhoření častěji porodní …více
Abstract:
Selected topic of this thesis is burnout syndrome in Midwifery. In theoretic part is summarized information about burnout syndrome, course, causes, symptoms and endangered professions. In practical part are described purposes and findings of questionnaire. Primary objective purposes was to determine whether the burn out frequently midwifes who are not married, but midwifes who are married. Whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Menšíková, Monika. Syndrom vyhoření v porodní asistenci. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka