Bc. Tereza Štenclová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

Burnout syndrome in the helping professions
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích. Hlavním cílem práce je analyzovat syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí, vymezit základní pojmy, popsat aspekty a možnosti prevence syndromu vyhoření. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z odborné literatury a veřejně dostupných zdrojů a zabývá …více
Abstract:
The topic of the thesis is the issue of burnout syndrome in workers in helping professions. The main objective of the thesis is to analyze the burnout syndrome in workers in helping professions, to define the basic concepts, to describe aspects and possibilities of preventing burnout syndrome. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is based on professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dyw2y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě