Bc. Michal Šeba

Diplomová práce

Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství

Application of marketing communication in the basic arts education
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl objasnit otázkou možnosti aplikace marketingu do základního uměleckého školství. Diplomová práce vychází z teoretických i praktických poznatků, zkušeností s dosavadní aplikací marketingu v základním uměleckém školství a pojednává o této otázce v širších souvislostech. Diplomová práce klade zvláštní důraz na problematiku marketingové komunikace a komunikace školy s okolním …více
Abstract:
This thesis aims to clarify the question of the possibility of marketing applications into the basic art education. Master's thesis based on the theoretical and practical knowledge and experiences with previous applications of marketing in the basic arts education and discusses this issue in a broader context. Diploma thesis puts special emphasis on marketing communication and communication with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta