Bc. Petr Janda

Bakalářská práce

Exekuce peněžitého plnění

Enforcement of Pecuniary Performance
Anotace:
Exekuční právo můžeme vymezit jako soubor právních norem, které upravují činnost soudu, stran a dalších subjektů exekučního řízení při realizaci plnění. Exekuce je procesními normami svěřena různým orgánům, mezi nimiž rozhodující místo zaujímá soud. Rozeznáváme následující způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce) na peněžité plnění, jejichž aplikací by mělo dojít k naplnění soudních rozhodnutí vydaných …více
Abstract:
Enforceable law can be defined as a set of norms governing the activity of the court, parties and other entities in the implementation of execution. The execution is entrusted to different procedural standards bodies, including relevant court. We distinguish the following methods of enforcement (execution) for cash consideration, which application should be made to fill the judicial decisions issued …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kuncová
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře