Bc. Lucie Sodomková

Bakalářská práce

Občanské postoje a chování adolescentů v dětských domovech

Civic attitudes and behavior of adolescents in children's homes
Anotace:
Tato práce zkoumá rozdílnou míru občanské participace u adolescentů vychovávaných v dětských domovech a adolescentů vyrůstajících v běžných rodinách. Práce porovnává 97 adolescentů z celkem 16 dětských domovů v České republice ve věku od 14 do 17 let a 2090 studentů devátých tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ ze čtyř krajů České republiky. Zaměřuje se na to, zda případný rozdíl v občanské participaci může …více
Abstract:
This work examines difference between level of civic participation among adolescents reared in children homes and adolescents reared in family environment. Study compares 97 adolescents from 16 children homes in Czech Republic aged 14 to 17 and 2090 ninth grade elementary school and first grade high school students from four regions of Czech Republic. This work focuses on whether any difference in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií