Klára CVACHOVÁ

Master's thesis

Těžké ublížení na zdraví

Grievous bodily harm
Abstract:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou těžkého ublížení na zdraví. Cílem této práce je podat kompletní rozbor tohoto trestného činu a komparace s jinými trestnými činy proti životu a zdraví, ublížení na zdraví a vraždy. Poslední část této práce je věnována německá právní úpravě a porovnání s českou právní úpravou.
Abstract:
This thesis deals with the legislation of grievous bodily harm. The purpose of this work is to provide a complete analysis of this crime and comparison with the other crimes against life and health, actual bodily harm and murder. The final part of this thesis is devoted to the German legislation of the criminal act grievous bodily harm and its comparison with the Czech legislation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CVACHOVÁ, Klára. Těžké ublížení na zdraví. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/