Bc. Dagmar Šudíková

Bakalářská práce

Likvidita v českém municipálním sektoru jako nástroj pro moderní finanční řízení

Liquidity in czech municipal sector as a modern financial management tool
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce „Likvidita v českém municipálním sektoru jako nástroj pro moderní finanční řízení“ je identifikovat používané způsoby řízení likvidity na příkladu českých obcí a formulovat doporučení pro zkvalitnění finančního řízení těchto subjektů. První, teoretická část se zabývá definováním pojmů z finančního řízení obcí v České republice a dále definováním pojmu likvidita, přístupů …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis “Liquidity in Czech municipal sector as a modern financial management tool” is an identification of liquidity management methods used by Czech municipalities and to formulate recommendations for improving financial management of these entities. First – theoretical part – of this thesis is devoted to the definition of the terms from municipal financial management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta