Daniel Kašpar

Bachelor's thesis

Euroregion Těšínské Slezsko a jeho role při posilování přeshraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje

The Cieszyn Silesia and its role in strengthening cross-border cooperation and regional development
Anotácia:
Tato práce se zabývá rozvojem česko-polské přeshraniční spolupráce. Popisuje společné projekty a cíle a zároveň nabízí náhled do historických souvislostí. Zmiňuje ostatní regiony na česko-polském příhraničí a detailně líčí různé oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. V empirické části budou předmětem komparace euroregiony česko-polské spolupráce s Euroregionem Těšínské Slezsko a v teoretické části budou …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of Czech-Polish cross-border cooperation. It describes common projects and goals and at the same time offers an insight into the historical context. It mentions other regions on the Czech-Polish border and describes in detail the various areas of the Těšínské Slezsko Euroregion. In the empirical part, the subject of comparison will be the Euroregions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/f1jar/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedúci: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě