Hana Lucuková

Diplomová práce

Euroregion Praděd - Česko-polská přeshraniční spolupráce

Euroregion Praděd - Czech-Poland Cross-border cooperation
Anotace:
Důvody podpory příhraničních oblastí ze strany EU a její efekty na danou příhraniční oblast jsou hlavním předmětem zájmu této diplomové práce. Díky těmto subvencím se předpokládá růst socioekonomické úrovně a dosažení vyšší integrace se sousedním státem. Kritické přístupy některých autorů zpochybňující tento předpoklad jsou motivem pro zkoumání systému podpory příhraničí a jeho praktické ověření na …více
Abstract:
The main issue of this diploma thesis are causes of subsidy border areas abeam European Union and its effects on the border area. It is supposed this grants bring on increase of socioeconomic level and integration with neighbouring state. Kritical approaches some authors to this premise were motivated me to research the system of subsidy boreder areas and practical verification on the example Euroregion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: Jiří Horáček
  • Oponent: Josef Postránecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19795