Dominik Sypula

Bachelor's thesis

Strategická hra pro více hráčů v prostředí Internetu s klientem v HTML5

Multiplayer Strategic Game over Internet with Client in HTML5
Anotácia:
V první části bakalařské práce je seznámení se s novou technologií v HTML5 pro vykreslování 2D a 3D grafiky, vybrání správneho enginu a následně implementace online 3D strategické hry pro více hráčů. Jako další část práce je vytvoření serverové části pro tohoto herního klienta v jazyce Java, která reprezentuje celou logiku hry, včetně jednoduché umělé inteligence.
Abstract:
In first part of the bachelor thesis is familiarization with new technology in the HTML5 for render 2D and 3D graphics, select one of the game engine and implement online 3D strategy multiplayer game. In a second part of work is create server for game client which implement main function of game including low artificial intelligence.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: David Ježek
  • Oponent: Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika