Mgr. Karel Picka

Bakalářská práce

Didaktické opory pro tvorbu 3D grafiky v prostředí CINEMA 4D

Teaching support for 3D graphics in CINEMA 4D enviroment
Anotace:
Tématem bakalářské práce „Didaktické opory pro tvorbu 3D grafiky v prostředí CINEMA 4D“ je tvorba studijních opor ke grafickému programu Cinema 4D a jejich možná implantace do výuky. Práce by měla nabízet řešení pro pedagogy, kteří by chtěli tento program ve svých hodinách vyučovat. Ve strukturalizovaných krocích jim popisuje prostředí tohoto programu a jeho možnosti. Práce by tedy měla obsahovat jak …více
Abstract:
The bachelor's thesis „Teaching support for 3D graphics in the CINEMA 4D environment“ is focused on Cinema 4D software teaching support creation and its implementation into the education process. The aim of the work is to offer solution for pedagogues willing to teach this software in their lectures as well as to describe this software’s environment and possibilities in several structured steps. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy