Bc. Michal Gabáni

Bakalářská práce

Hypotekárny úver ako jedna z možností financovania bytovej výstavby

Mortgage loans as one of the possibilities of financing home buildings
Abstract:
The intention of this bachelor thesis is to analyze the mortgage banking and mortgage lending conditions in selected commercial banks and in building society. The work is divided into three parts. The first part is characterized by a mortgage banking in Slovakia, its nature and functioning. The second section deals with conditions for granting mortgage loans for example, the selected banks. The third …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať hypotekárne bankovníctvo a podmienky poskytovania hypotekárnych úverov vo vybraných komerčných bankách a v stavebnej sporiteľni. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti je charakterizované hypotekárne bankovníctvo v SR, jeho podstata a fungovanie. Druhá časť sa zaoberá podmienkami poskytnutia hypotekárnych úverov na príklade vybraných bánk. Tretia časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma