Bc. Jana PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Návrh souboru testů pro výuku předmětu Algoritmy a datové struktury v prostředí LMS systému MOODLE.

Proposal of Test Set for Teaching the Subject Algorithms and Data Structures in LMS Environment of the MOODLE Sytem
Anotace:
V mé práci se zabývám především problematikou tvorby didaktických testů a aplikací testů do CMS Moodle. V úvodní kapitole vysvětluji pojmy e-learning, SCORM a LMS a seznamuji čtenáře s prostředím CMS Moodle. V další kapitole podrobně popisuji předmět algoritmy a datové struktury. Třetí kapitola se zaobírá pravidly při tvorbě didaktických testů a rozdělením testových úloh. Čtvrtá kapitola hovoří o praktickém …více
Abstract:
In my thesis I am considering the question of proposing didactic tests. In opening chapter I explain terms as e-learning, SCORM and LMS and I inform the reader about the Moodle environment. In the next chapter I closely describe the subject Algorithms and data structures. The third chapter talks about the rules of proposing didactic tests and also describes kinds of the test tasks. The fourth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eliška Treterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Jana. Návrh souboru testů pro výuku předmětu Algoritmy a datové struktury v prostředí LMS systému MOODLE.. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika