Bc. Lucie Mezníková

Bakalářská práce

Pitný režim u vytrvalostních běžců

Fluid intake in endurance runners
Anotace:
Pitný režim je u vytrvalostních běžců základem udržení homeostázy vnitřního prostředí a základem podání lepšího výkonu. První část teoretické části je věnována vnitřnímu prostředí organismu a jeho možného poškození nesprávným dodržováním pitného režimu. Dále je rozebírán vytrvalostní běh a jeho rozdělení podle délky zátěže. Následuje nejdůležitější část rozebírající pitný režim s ohledem na vytrvalostní …více
Abstract:
The key factor for preservation of homeostasis of the internal environment, as well as for the prove of better performance of endurance runners is the fluid intake. The first part of the theoretical section of the thesis is devoted to the internal environment of the organism and its potentional damaging by not following the correct fluid intake. Endurance running and its divison by the lenght of load …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Tomáš Pruša
  • Oponent: Mgr. Jitka Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta