Ondřej Vacula

Bakalářská práce

Dřevostavba penzionu v Bělé pod Pradědem

Wooden building of the guesthouse in Bělá pod Pradědem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby penzionu v Bělé pod Pradědem. Penzion je navržen jako difuzně-otevřená rámová konstrukce s panelovou montáží. V první části se zabývá informacemi o dřevě, dřevostavbách, legislativách ubytovacích zařízení a klasifikací penzionu. Další část je věnovaná metodice, která obsahuje výběr vhodné varianty umístění na pozemku a návrhu penzionu s ohledem na normy …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design of a wooden house in Bělá pod Pradědem. The guesthouse is designed as a diffuse-open frame construction with panel mounting. In the first part it deals with information about wood, wooden constructions, accommodation legislation and guesthouse classification. The next part is devoted to methodology, which contains a selection of suitable variant of location …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Ovesný

Citační záznam

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva