Bc. Vojtěch Dlapka

Diplomová práce

Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky

Diversity and evolution of monogeneans parasitizing cyprinid fish in the selected areas of Africa
Anotace:
Diplomová práce je tematicky věnována druhové diverzitě a evoluci parazitů taxonu Monogenea u vybraných druhů kaprovitých ryb z různých geografických oblastí Afriky – Senegal (západní Afrika), Keňa (východní Afrika), Súdán (severovýchodní Afrika), Maroko (severní Afrika) a Kamerun (rovníková Afrika). V oblasti Afriky je v současné době známo kolem 500 druhů Cyprinoidei, tento taxon je druhý druhově …více
Abstract:
The diploma thesis is dealing with the species diversity and evolution of parasites of Monogenea of selected species of Cyprinoidei in different geographical regions of Africa – Senegal (West Africa), Kenya (East), Sudan (Northeastern Africa), Morocco (North Africa) and Cameroon (equatorial Africa). Around 500 Cyprinoidei species are currently known in Africa, where this taxon is the second most species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
  • Oponent: Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta