Bc. Nikola Volfová

Master's thesis

Ochrana a zpracovávání osobních údajů ve farmaceutické společnosti

GDPR in pharmaceutical company
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je známo pod zkratkou GDPR. Ochrana osobních údajů je jedním ze základních lidských práv, které je předmětem ochrany nejen českého právního řádu, ale především řady mezinárodních a národních právních předpisů. Cílem práce je vyhodnotit, jaký dopad mělo přijetí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a implementující …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the general Data Protection regulation, which is known under the abbreviation GDPR. The protection of personal data is one of the fundamental human rights not only of the Czech legal order, but also of a number of international and National legislations. The aim of the work is to evaluate the impact of the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS