Bc. Nikola Volfová

Diplomová práce

Ochrana a zpracovávání osobních údajů ve farmaceutické společnosti

GDPR in pharmaceutical company
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je známo pod zkratkou GDPR. Ochrana osobních údajů je jedním ze základních lidských práv, které je předmětem ochrany nejen českého právního řádu, ale především řady mezinárodních a národních právních předpisů. Cílem práce je vyhodnotit, jaký dopad mělo přijetí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a implementující …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the general Data Protection regulation, which is known under the abbreviation GDPR. The protection of personal data is one of the fundamental human rights not only of the Czech legal order, but also of a number of international and National legislations. The aim of the work is to evaluate the impact of the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS