Dana Musilová

Bakalářská práce

Kvalita péče o pacienta v terminální fázi onemocnění

Quality of Patient Care in the Terminal Stage of Illness
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit názory nelékařského zdravotnického personálu na kvalitu poskytované paliativní péče nevyléčitelně nemocným pacientům na interním oddělení a v léčebně dlouhodobě nemocných Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ve Zlíně. Přestože se kapacita hospicových lůžek rozrůstá, umírá na těchto nemocničních odděleních stále velký počet nevyléčitelně nemocných pacientů. Teoretická …více
Abstract:
The object of the bachelor thesis is to evaluate views of paramedical staff on quality of patient care in the terminal stage of illness in internal department and in deparment of long-term care in Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín. Although the capacity of hospice's beds incessantly grows, in these hospital deparments still die high number of patients in the terminal stage of illness. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musilová, Dana. Kvalita péče o pacienta v terminální fázi onemocnění. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.