Bc. Tomáš Frkáň

Master's thesis

Analýza a nasazení nástroje pro hloubkovou analýzu paketů v prostředí malé firmy

Analysis and deployment of deep packet inspection solution in a small-size network
Abstract:
This thesis describes the monitoring of network traffic in a small business environment, the aim of which is to provide a basic overview of network status with focus on the security. This monitoring is conducted by inspecting network packets with the deep packet inspection method. The content of the theoretical part is an introduction to principles of network security monitoring, data collection and …more
Abstract:
Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovania sieťovej prevádzky v prostredí malej firmy, ktorej cieľom je poskytnúť základný prehlaď stavu siete so zameraním na bezpečnosť’. Toto monitorovanie je vykonávané inšpekciou sieťových paketov za pomoci metódy hĺbkovej analýzy paketov. Obsah teoretickej časti práce slúži ako úvod k problematike monitorovania sieťovej prevádzky, metódam zberu dát a k samotnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics