Theses 

Pravidla etikety ve francouzských příručkách společenského chování 19. a 20. století – Petra JAVORKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Petra JAVORKOVÁ

Bakalářská práce

Pravidla etikety ve francouzských příručkách společenského chování 19. a 20. století

Etiquette Rules in French Manuals of Good Manners in the 19th and 20th centuries

Anotace: Bakalářská práce se zabývá společenskými pravidly ve Francii v 19. a 20. století, konkrétně od období restaurace Bourbonů a rozmachu buržoazní třídy do 90. let 20. století. Cílem této práce je analyzovat vývoj pravidel etikety v jedné určité zemi, najít a popsat základní pilíře sociální komunikace na základě příruček společenského chování z příslušného období. První kapitola je věnovaná základním pojmům a teorii z oblasti etikety v českém a francouzském prostředí, následuje kapitola popisující francouzské příručky etikety, na základě kterých je provedena analýza jednotlivých pravidel společenského chování.

Abstract: This bachelor thesis is focused on etiquette rules in France in the 19th and 20th centuries, particulary from the Restoration of the Bourbons and the raise of the bourgeois class period to 90s of the 20th century. The aim of this work is to analyze the evolution of etiquette in one concrete country, find and describe the basic elements of social communication based on manuals of good manners in the corresponding period. Then, the first chapter is devoted to the basic terms and theories in Czech and French environment. The following chapter is concerned with describing the handbooks of good manners on the basis of analyze of etiquette rules is accomplished.

Klíčová slova: Etiketa, pravidla společenského chování, buržoazie, společenská komunikace, francouzské příručky etikety

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JAVORKOVÁ, Petra. Pravidla etikety ve francouzských příručkách společenského chování 19. a 20. století. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:36, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz