Lenka KAJEROVÁ

Bachelor's thesis

A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary

A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary
Abstract:
This undergraduate thesis deals with a comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary. Selected similar situations and selected charaters from both of the novels are compared in this thesis.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním románů Jane Austenové Pýcha a předsudek a Helen Fieldingové Deník Bridget Jonesové. V práci jsou porovnány vybrané podobné situace a postavy obou románů.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAJEROVÁ, Lenka. A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/