Lenka KAJEROVÁ

Bakalářská práce

A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary

A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary
Abstract:
This undergraduate thesis deals with a comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary. Selected similar situations and selected charaters from both of the novels are compared in this thesis.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním románů Jane Austenové Pýcha a předsudek a Helen Fieldingové Deník Bridget Jonesové. V práci jsou porovnány vybrané podobné situace a postavy obou románů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAJEROVÁ, Lenka. A comparison of Jane Austen's Pride and Prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/