Barbora PEŘINOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie klienta s TEP v oblasti DK a přístrojové ohodnocení léčby

Physiotherapy of client with TEP in area of lower extremity and instrumental evaluation of effect of the treatment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií po totální endoprotéze kolenního kloubu a přístrojovým ohodnocením efektu léčby. V teoretické části této práce se budu věnovat anatomii kolenního kloubu, dále chci zohlednit zvyšující se počet těchto operací, a proto se budu věnovat konstrukci a typům totálních endoprotéz, jejich indikacím a kontraindikacím. Ve speciální části se zaměřím na komplexní rehabilitaci …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with physiotherapy after the implantation of a complete joint replacement of the knee joint and with instrumental evaluation of effect of the treatment. In the theoretic part this thesis I will occupy with anatomy of the knee joint, next I want to take into account the increasing quantity of these operations and because of it I will meant the constructions and types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŘINOVÁ, Barbora. Fyzioterapie klienta s TEP v oblasti DK a přístrojové ohodnocení léčby. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií