Jana GRYGAROVÁ

Master's thesis

Problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy

Issues of child transition from kindergarten to primary school
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je přiblížení se tématu problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy. V teoretické části se zabývám charakteristikou dětí předškolního věku a charakteristikou dětí mladšího školního věku. V kapitole tři charakterizuji školní zralost, dále ve čtvrté kapitole popisuji povinnou školní docházku a druhy základních škol, zmiňuji se i alternativním školství.V páté …more
Abstract:
The aim of my thesis is to approach the topic the issue of transfer of pupils from kindergarten to elementary school. In the theoretical part deals with the characteristics of children of pre-school age and characteristics of children of primary school age. In chapter three I characteristics school readiness, further in the fourth chapter I describe the compulsory school attendance and the types of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016
Accessible from:: 18. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRYGAROVÁ, Jana. Problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gci8i4 gci8i4/2
18/4/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18/4/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.