Bc. Monika Hojdanová

Diplomová práce

Přítomnost klonálních B lymfocytů u monoklonálních gamapatií

Clonal B cells presence in monoclonal gammopathies
Abstract:
Monoclonal gammopathies (MG) are a heterogeneous group of diseases characterized by production of monoclonal immunoglobulin (M-Ig). MG include monoclonal gammopathy of undetermine significance (MGUS) and multiple myeloma (MM). The source of M-Ig are malignant plasma cells derived from B cells. In some cases of MG it is possible to detect clonal B cells, which are probably not related to MG. The presence …více
Abstract:
Monoklonální gamapatie (MG) řadíme mezi heterogenní skupinu onemocnění, pro kterou je charakteristická produkce monoklonálního imunoglobulinu (M-Ig). Patří mezi ně monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) či mnohočetný myelom (MM). Zdrojem M-Ig jsou maligně transformované plazmocyty (PC) vycházející z B lymfocytů (B-ly). V některých případech je však možné u MG detekovat i klonální B-ly, které …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viera Hrabčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta