Bc. Ondřej Havlena

Bakalářská práce

Dokumentární akreditiv jako platební prostředek a povinnost platit dle Vídeňské úmluvy

Letter of Credit as Mean of Payment and the Obligation to Pay According to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je dokumentární akreditiv a jeho vztah k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská Úmluva). Především se jedná o analýzu problematiky platební podmínky a povinnosti platit podle Vídeňské Úmluvy. Práce se podrobně zabývá charakteristikou dokumentárního akreditivu a jeho vztahu k mezinárodní kupní smlouvě. V návaznosti na předchozí část je provedena komparace …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis is a documentary letter of credit and its relationship to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention). Thesis includes an analysis of terms of payment and obligation to pay under the Vienna Convention. The paper deal with characteristics of a documentary letter of credit and its relation to international contract of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta