Bc. Klára KVAPILOVÁ

Master's thesis

Graficky design časopisu

Graphically design magazíne
Abstract:
Diplomová práce se dělí na tři hlavní části. V teoretické části diplomové práce jsou rozebírány důležité pojmy a informace, pro tvorbu publikace. Zaměřuje se na tiskoviny všeobecně a po té speciálně na časopisy. Dále se zabývá historií tiskovin a současnými časopisy, jenž publikují o umění. V praktické části upřesňuji postup vzniku mé diplomové práce s názvem ?Grafický design Časopisu.? Vysvětluji …more
Abstract:
The thesis is divided into three main parts. In the theoretical part of the thesis are analyzing the important ideas and information for creating publications. It focuses on publications in general and then specifically for magazines. It also deals with the history of publications and present magazines that publish about art. In the practical part I specify the procedure of creation my thesis titled …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016
Accessible from:: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 10. 2016
  • Supervisor: Mgr. Milan Cieslar, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KVAPILOVÁ, Klára. Graficky design časopisu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Teaching for Upper Secondary Schools / 2s-vv-vv-13