Andrea Rubínová

Bakalářská práce

Jak design webových stránek ovlivňuje chování uživatelů. Případová studie pro problematiku grafického designu.

The influence of website design on users behaviour. The case study of problematics of graphic design.
Anotace:
Problematika webových prezentací je aktuální. Téměř každá firma ji vlastní. Právě proto, že vytvořit webovou prezentaci pomocí webových editorů za použití šablon je snadné a zvládne to skoro každý, vzniká několik téměř stejných webů. A mnohdy i se základními chybami a nedostatky. Vlastníci stránek si neuvědomují, že rozložení webu či použití barev může chování uživatele ovlivnit. A tím vlastník může …více
Abstract:
Web presentation is a contemporary issue. Nearly every company deals with it. Creating a web using web editors utilising templates is easy and almost anyone can do it. That is why several very similar websites can be created, often with basic mistakes and shortcomings. Site owners are not aware that the layout of their site or the use of colours may affect user behaviour. And thus, the owner can lose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Igor Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický / Marketing a obchod