Bc. Klára KVAPILOVÁ

Master's thesis

Graficky design časopisu

Graphically design magazíne
Anotácia:
Diplomová práce se dělí na tři hlavní části. V teoretické části diplomové práce jsou rozebírány důležité pojmy a informace, pro tvorbu publikace. Zaměřuje se na tiskoviny všeobecně a po té speciálně na časopisy. Dále se zabývá historií tiskovin a současnými časopisy, jenž publikují o umění. V praktické části upřesňuji postup vzniku mé diplomové práce s názvem ?Grafický design Časopisu.? Vysvětluji …viac
Abstract:
The thesis is divided into three main parts. In the theoretical part of the thesis are analyzing the important ideas and information for creating publications. It focuses on publications in general and then specifically for magazines. It also deals with the history of publications and present magazines that publish about art. In the practical part I specify the procedure of creation my thesis titled …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zverejniť od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2016
  • Vedúci: Mgr. Milan Cieslar, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVAPILOVÁ, Klára. Graficky design časopisu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / odbor:
Teaching for Upper Secondary Schools / 2s-vv-vv-13