Lucie NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Téma viny v české dramatice (Motiv viny v dramatech Jaroslava Hilberta, Františka Langera, Pavla Kohouta a Josefa Tejkla)

The theme of guilt in the Czech drama (The theme of guilt in the dramas of Jaroslav Hilbert, František Langer, Pavel Kohout and Josef Tejkl)
Anotace:
V této práci bude kladen důraz na vymezení viny ve čtyřech různých českých dramatech. Každé z nich pochází z odlišného období a tedy i pohled na vinu bude pokaždé jiný. Jedná se o tato čtyři dramata ? Vina od Jaroslava Hilberta, Periférie od Františka Langera, Taková láska od Pavla Kohouta a Tyrolská elegie od Josefa Tejkla. Nejstarší z těchto dramat ? Vina - bylo napsáno na samém konci 19. století …více
Abstract:
In this work, there will be put stress on defining of blame in four different Czech dramas. Each of them comes from different epoch and that is why the view on the blame will be different as well. The four dramas are ?Vina? by Jaroslav Hilbert, ?Periférie? by František Langer, ?Taková láska? by Pavel Kohout and ?Tyrolská elegie? by Josef Tejkl. The oldest one ?Vina? was written at the end of the 19th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Lucie. Téma viny v české dramatice (Motiv viny v dramatech Jaroslava Hilberta, Františka Langera, Pavla Kohouta a Josefa Tejkla). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ FIL dvouoborové

Práce na příbuzné téma