Bc. Petra Kuřátková

Diplomová práce

Ferdinand Vaněk jako intertextová postava v dramatech Václava Havla, Pavla Kohouta, Pavla Landovského a Jiřího Dienstbiera

Ferdinand Vaněk as the intertextual character in the plays by Václav Havel, Pavel Kohout, Pavel Landovský and Jiří Dienstbier
Anotace:
Politická situace v letech 1969-1989 v Československu silně ovlivňovala kulturní dění. Vznikla díla, která byla velmi výjimečná. Do takových počinů české divadelní kultury můžeme zařadit zejména vznik tzv. „vaňkovek“, tedy her, v nichž je hlavní postavou Ferdinand Vaněk. Jeho ústy byla publiku předkládána problematika disentu a ukazována absurdnost doby. Ve své diplomové práci jsem se souhrnně zabývala …více
Abstract:
The political situation in the Czechoslovakia between 1969 and 1989 strongly influenced the culture. Extraordinary works of art were created. In Czech theatrical culture we can include in such works the creation of the so-called "vaňkovka", a play in which Ferdinand Vaněk has a leading role. It was through this character the audience was presented with the issues of dissent and absurdity of the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Němec
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy