Bc. Ludmila Prokopcová

Bakalářská práce

Mezinárodní měnový fond v současnosti

International Monetary Fund on the Present
Anotace:
Práce je zaměřena na otázku momentální situace MMF ve světě. Zabývá se jak jeho globální,tak regionální politikou a zároveň ukazuje, jak se měnily oblasti zájmu Fondu od poválečné rekonstrukce směrem k sociálně-ekonomickým otázkám. Práce se dále věnuje kritice Fondu (levicové i pravicové), struktuře organizace, hlavním ativitám Fondu apod. Částečně se práce zaobírá i postavením zemí Středního východu …více
Abstract:
This diploma work is focused on IMF and changes in its 50 years long existency. Those changes are mainly accented in his priorities. First list of priorities was about post-war reconsturction but after big changes in 1969 and between 1980-1990, came this instituion to new priorities - economic/social responsibility and help. Work is also partly focused on the position of the Middle East countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod