Nela Kryštofová

Bachelor's thesis

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PORODNOST V ČR V LETECH 1993-2012

Parental contribution and birthrate in Czech republic in 1999-2012
Anotácia:
Hlavním tématem bakalářské práce je vývoj rodičovského příspěvku a jeho vztahu k počtu narozených dětí na území České republiky od roku 1993. Analýza vývoje rodičovského příspěvku se zabývá právním rámcem a částkou rodičovského příspěvku. Přírůstek či úbytek narozených dětí v závislosti na vývoji rodičovského příspěvku zjistím pomocí dat o porodnosti očištěných od demografického vývoje žen v plodném …viac
Abstract:
The main theme of this bachelor work is the development the parental contribution and its relation to the number of births in the Czech Republic since 1993. Analysis of the the parental contribution is concerned with legislation and the amount the parental contribution. Increase or decrease of births, depending on the development of the parental contribution I will find by using data of fertility. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedúci: Olga Poláková
  • Oponent: Pavel Kobliha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46798

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství

Práce na příbuzné téma