Aleš TENČÍK

Bachelor's thesis

Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras

Bryophytes of dry grasslands in southern part of PLA Český kras
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt mechorostů v různých typech společenstev bazických suchých trávníků v jihozápadní části Českého krasu a posoudit vliv významných abiotických i biotických faktorů na jejich diverzitu.V sedmi biotopových typech bylo celkem pořízeno 35 fytocenologických snímků o velikosti 1x1 m. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím diverzitu mechů se zde ukázala pokryvnost …more
Abstract:
The aim of the thesis was to survey the occurrence of mosses in the different types of calcareous dry grasslands in the southwestern part of the Bohemian Karst and assess the impact of major abiotic and biotic factors to their diversity.At seven habitat types was acquired a total of 35 plots of 1x1 m. The most important factor influencing the diversity of mosses turned out to be the degree of coverage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TENČÍK, Aleš. Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gdusxh gdusxh/2
26/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
26/5/2016
Bulánová, L.
27/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.