Matthias Spanic

Disertační práce

Digital B2B Platform Models in the German Recycling Industry Enabling a shared understanding and a strategic perspective of characteristics and success factors by a mixed-methods approach of the secondary metals industry in Germany

Modely digitálních platforem B2B v odvětví recyklace odpadů v Německu – podpora společného porozumění a strategické perspektivy charakteristik a faktorů úspěchu na základě přístupu s využitím smíšených metod v odvětví druhotných kovů v Německu; disertační práce. Brno: Mendelova univerzita, 2021.
Anotace:
Specifika oboru dnes mohou mít vliv na nezbytné procesy při ekonomické implementaci elektronické platformy B2B. V případě trhu s druhotnými kovy se analyzuje jeho tržní struktura, hodnotový řetězec, závislé prvky, stávající nedostatek trans-parentnosti, nákladová struktura, heterogenní povaha materiálů a hlavně analogové procesy s cílem zjistit, zda existuje určitý vzorec, který může mít vliv na perspektivy …více
Abstract:
Spanic, M., Digital B2B Platform Models in the German Recycling Industry - Enabling a shared understanding and a strategic perspective of characteristics and success factors by a mixed-methods approach of the secondary metals industry in Germany; Dissertation. Brno: Mendel University, 2021. Today, industry particularities might affect the necessary processes for implemen-ting an electronic B2B platform …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta