Kateřina KRAMLOVÁ

Diplomová práce

Názory mládeže na genderové role ženy (ve vztahu k lidové kultuře)

Opinions of youth on gender roles of women (regarding folklore)
Anotace:
Předmětem práce jsou genderové role ženy, a to se zaměřením na lidovou kulturu Moravského Slovácka. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se lidové kultury a specifik daného etnografického regionu. Také jsou zde popsány některé genderové role ženy a stručně rozebrána problematika genderu. Jsou zde rovněž prezentovány výsledky výzkumu, v němž byly zjišťovány názory ?chasy? Dolních …více
Abstract:
The subject of my thesis is a gender role of a woman within the folklore of Moravian Slovakia. In the theoretical part of this work, I define the basic concepts of the folklore and particularities of this ethnographic region. I also describe some of the women?s gender roles and briefly analyse problems of gender. In my work, I present the results of my research of women?s gender roles of ?chasa? from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013
Zveřejnit od: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Saforek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMLOVÁ, Kateřina. Názory mládeže na genderové role ženy (ve vztahu k lidové kultuře). Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením