Bc. Lóránt Szücs

Diplomová práce

Webové kancelárske aplikácie na báze cloudu a ich kastomizácia

Web office applications based on the cloud and their customisation
Abstract:
SZÜCS, Lóránt, Bc.: Web office applications based on the cloud and their customisation. [Diploma thesis]. Bankovní institut University of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of quantitative methods and informatics. Thesis supervisor: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Year of the advocacy: 2014. Number of pages: 70 This thesis points to the customization options of web office applications …více
Abstract:
SZÜCS, Lórant, Bc.: Webové kancelárske aplikácie na báze cloudu a ich kastomizácia [Diplomová práca.]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 70 Diplomová práca poukazuje na možnosti prispôsobenia webových kancelárskych aplikácií. V prvej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management