Bc. Klaus Šilhán

Bakalářská práce

Využití technologie Cloud Computing v českých firmách

Cloud computing use in Czech companies
Anotace:
Cílem práce je zjištění současného stavu a způsobu využití technologie cloud computing v českých firmách. V teoretické části je čtenář seznámen s pojmem cloud computing. Je zde objasněn princip této technologie a poté i historický vývoj a základní znaky. Následující kapitoly obsahují rozdělení na základní distribuční modely a jednotlivé modely nasazení. Poté se tato část věnuje přechodu na cloud a …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to determine the current state of cloud computing technology use in Czech companies. The reader is introduced to the concept of cloud computing in the theoretical chapters. The principle of this technology is clarified here as well as history and essential characteristics. These chapters also contain an overview of deployment and service models. The cloud migration process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní