Bc. Veronika Soukalová

Diplomová práce

Sociální konstrukce svépomocných skupin u lidí závislých na sledování sexuálního obsahu na internetu

Social construction of self-help groups for people addicted to watching sexual content on the Internet
Anotace:
Práce zkoumá sociální konstrukci lidí závislých na sexuálním obsahu na internetu a úlohu svépomocné skupiny při zvládání jejich závislosti. V teoretické části práce je představena závislost na cybersexu, její diagnostika a využití svépomocné skupiny dvanácti kroků při léčbě závislosti. Výzkum byl uskutečňován kvalitativní strategií a realizován formou polostrukturovaných rozhovorů se sedmi členy ze …více
Abstract:
The thesis examines the social construction of people addicted to watching sexual content on the Internet and the role of self-help groups in coping with their addiction. In the teoretical part of the thesis is introduced cybersex addiction, its diagnosis and the use of twelve-step self-help groups in the treatmen of addiction. The research was implemented qualitative strategies and realized by semi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií