Bc. Kristýna Řeháková

Bakalářská práce

Posouzení efektivnosti využití veřejných zdrojů při financování projektu zaměřeného na tvorbu pracovních míst

Efficiency assessment of the use of public financial resources in fading of project focused on creating new working places
Anotace:
Tématem této práce je zjištění efektivnosti využití prostředků Evropského sociálního fondu, které byly použity na financování grantových projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 hl. města Prahy (JPD 3). Oblastí, na kterou bych se ráda zaměřila, je Opatření 1.1 zacílené na posílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na území hlavního města Prahy. Konkrétně půjde o posouzení …více
Abstract:
The goal of my work is to assess the efficiency of the use of European Social Fund, from which grant projects have been financed within the Single programming document for NUTS 2 objective 3 Prague. I would specifically like to focus my attention on Provision 1.1, aimed at strengthening active employment policy on the territory of the capital city of Prague and to assess the efficiency of the use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Kajml

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní