Theses 

Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c – Jitka STEJSKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jitka STEJSKALOVÁ

Bakalářská práce

Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c

The Order of saint Hubert - history and the present

Abstract: The main target of this thesis is to introduction history and the present The Order of Saint Hubert and to find its most significant activities in last couple of years with emphasis on international Czech-Polish partnership. The theoretical part of the thesis describes whole historical profile of The Order of Saint Hubert ant the influence of its founder count Frantisek Antonin Sporck. Further more the theoretical part of the thesis deals with development of international partnership in the sphere of hunting and the protection of environment. The practical part deals with research of general public knowledge about activities of The Order of Saint Hubert in comparison with opinions of orders members. The investigation was done by questionnaire. The practical part also contains Czech-Polish glossary focused on the hunting slang. The thesis helps to understand the meaning of nowadays activities of The Order of Saint Hubert and its fulfilling of Christians traditions.

Abstract: Cílem této práce je představit historii a současnost Řádu svatého Huberta (dále ŘSH) a najít jeho nejvýznamnější činnosti posledních let s důrazem na mezinárodní česko-polskou spolupráci. V teoretické části je popsán celý průřez historií Řádu svatého Huberta a vliv odkazu zakladatele řádu hraběte Antonína Františka Sporcka. Dále se teoretická část práce zabývá rozvojem mezinárodní spolupráce v oblasti myslivosti a ochrany přírody. Praktická část se zabývá výzkumem povědomí široké veřejnosti o činnosti ŘSH v porovnání s názory řádových členů formou anketních otázek. Praktická část obsahuje také česko-polský glosář zaměřený na mysliveckou mluvu. Práce napomáhá pochopení významu dnešní činnosti ŘSH a jeho naplňování křesťanských tradic.

Klíčová slova: Řád svatého Huberta, hrabě František Antonín Sporck, myslivost

Jazyk práce: portugalština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23212 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

STEJSKALOVÁ, Jitka. Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz