Bc. Vladimír Krempaský

Bachelor's thesis

Optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku

Optimization of Assets and Capital Structure of Company
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process of asset and capital structure optimization, identification of its basic components and their optimum. The first chapter focuses on determination of theoretical methods. The second chapter analyzes capital and asset structure of an existing enterprise. The third chapter summarizes proposals and recommendations for changes in the asset and capital structure …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá procesom optimalizácie majetkovej a kapitálovej štruktúry, stanovením jej základných položiek a ich optima. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie teoretických metód. Druhá kapitola analyzuje kapitálovú a majetkovú štruktúru existujúceho podniku. V tretej kapitole sú sumarizované návrhy a odporúčania pre zmeny v kapitálovej a majetkovej štruktúre podniku
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Balajty, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management