Bc. Radek Krejčí

Bachelor's thesis

Vnímání a coping pracovní zátěže pracovníků v důchodovém věku

Perception and coping of workload of working people at retirement age
Anotácia:
Práce se zabývá vnímáním a copingem pracovní zátěže lidí pracujících v důchodovém věku na výše kvalifikovaných pozicích v ČR, který byl zkoumán kvalitativním designem. Zmíněné osoby se potýkají s ubývajícími silami, jež vyplývají ze zhoršující se fyzické kondice a psychických změn vyššího věku. Zároveň mají vůli pracovat a mohou si dovolit kariéru ukončit. Práce má vliv na jejich sociální vztahy a …viac
Abstract:
Study consider perception of workload and coping of working people at retirement age in white-collar positions in the Czech Republic, which was studied by qualitative method. These people are struggeling with decreasing of strength, that arises from worsening physical condition and psychological changes in the older age. Alongside they are motivated to work and they can afford to finish their career …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Tatiana Sedláková
  • Oponent: Mgr. Marie Součková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií